Huisregels

 • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen. 
 • In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenzaal) mag niet worden gerookt. 
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn. 
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte. 
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets). 
 • Wanneer u een afspraak heeft, hoeft u zich niet te melden, u kunt in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen. Wanneer u 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u dan s.v.p. door even aan te kloppen bij 1 van de behandelkamers. 
 • Onderdeel van de behandeling kan een vorm van oefentherapie zijn, neem daarvoor passende kleding mee. 
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen. 
 • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden. 
 • Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij u in rekening te brengen (zie tarievenlijst). Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op onze voicemail. 
 • Fysiotherapie wordt in de meeste gevallen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. De praktijk heeft contracten met nagenoeg alle zorgverzekeringen. Check dit altijd even bij uw fysiotherapeut. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar. 
 • Voor een eerste afspraak wordt een intake, onderzoek en behandeling ingepland (dus 2 behandelingen uit uw aanvullende pakket)