Mijn Fysiopraktijk vraagt u via een online vragenlijst, naar de tevredenheid van u als patiënt. Wij vragen vooraf of u hiermee instemt. De vragenlijst vraagt uw mening over ons als praktijk en therapeut.

De volgende drie onderwerpen komen aan bod:

  1. Contact: bestaat uit drie vragen met betrekking tot de benadering en de deskundigheid van de fysiotherapeut.
  2. Behandelplan: bestaat uit drie vragen met betrekking tot het behandelplan en de bijbehorende communicatie.
  3. Praktijk: bestaat uit drie vragen met betrekking tot de bereikbaarheid van de praktijk, de hygiëne en de ervaren privacy.

De Net Promoter Score (NPS) laat zien in welke mate u de praktijk zal aanbevelen aan anderen. De Net Promoter Score is een score tussen de -100 en +100. Een getal tussen de -100 en de 0 betekent dat de praktijk meer criticasters dan promoters heeft en dat levert negatieve reclame op. Ligt het getal tussen de 0 en de 100, dan heeft de zorgorganisatie meer promoters dan criticasters en wordt er positief over de praktijk gesproken.
In 2021 was de NPS voor onze praktijk 83.

In 2021 hebben 228 patiënten de vragenlijst voor ons ingevuld. Hieronder staan de resultaten: (uitgedrukt in een cijfer van 1 tot en met 10, met 1 als laagste beoordeling en 10 als hoogste)

Algemene beoordeling: Geeft de score weer op de vraag ‘Welk cijfer geeft u uw zorgverlener?’
In 2021 was het cijfer van de algemene beoordeling 9,27
Contact: in 2021 was het cijfer 9,5
Behandelplan: in 2021 was het cijfer 9,23
Praktijk: in 2021 was het cijfer 9,32

Wij danken iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld voor de medewerking en staan ook dit jaar weer klaar om u te helpen.