Vergoeding door de zorgverzekeraar

Fysiotherapie wordt voor het merendeel vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen. Wij hebben contracten met bijna alle zorgverzekeraars (label Just Live van CZ uitgezonderd). Als u een aanvullende verzekering heeft waarbij fysiotherapie wordt vergoed, dan zullen we de rekening rechtstreeks bij de zorgverzekeraar indienen.

In bepaalde gevallen worden behandelingen vergoed vanuit basisverzekering, namelijk:

  • Na een operatie,  botbreuk of ziekenhuisopname wordt fysiotherapie meestal uit de basisverzekering vergoed, de eerste behandeling moet binnen 3 maanden na de operatiedatum plaatsvinden
  • Bij kinderen tot 18 jaar worden in principe de eerste 18 behandelingen uit de basisverzekering vergoed, voor eventuele verdere behandelingen is een aanvullende verzekering noodzakelijk.
  • Bij bepaalde Chronische aandoeningen worden de behandelingen na de 20e behandeling volledig vergoed uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen kunnen worden vergoed vanuit uw eventuele aanvullende verzekering of betaalt u zelf.
<’h3′ class='av-special-heading-tag' itemprop="headline" >’Vergoeding
Soort fysiotherapie Dekking basisverzekering Eigen risico
Fysiotherapie bij een chronische aandoening die staat op de ‘chronische lijst’ Ja, vergoeding op basis van de indicatie. De eerste 20 behandelingen betaal je (eenmalig) zelf.
Dit geldt per indicatie.
Ja
Fysiotherapie bij COPD Afhankelijk van de ernst: 5 tot 70 behandelingen per jaar Ja
Fysiotherapie bij artrose aan de knie of heup Ja, maximaal 12 behandelingen oefentherapie in 12 maanden. Ja
Bekkenfysiotherapie bij urineverlies Ja, éénmalig 9 behandelingen vergoed. Ja
Fysiotherapie voor de behandeling van etalagebenen Ja, maximaal 37 behandelingen per jaar. Ja
Fysiotherapie tijdens een ziekenhuisopname Ja, voor zover er behandelingen nodig zijn. Ja
Fysiotherapie na langdurige klachten als gevolg van corona Ja, maximaal 50 behandelingen Ja
Overige fysiotherapie Nee, alleen vergoed via aanvullende verzekering. Nee

Een verwijzing van de huisarts is niet nodig

Voor een fysiotherapeutische behandeling bij Mijn Fysiopraktijk heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig. U kunt dus direct een afspraak
maken, wel maken we u erop attent dat tegenwoordig fysiotherapie niet meer standaard uit de basisverzekering wordt vergoed. U bent zelf verantwoordelijk voor de vergoedingen, hieronder een korte samenvatting van de vergoedingen. U
kunt ook altijd uw polis raadplegen of contact opnemen met de verzekeraar.