Heeft u al keuze stress over de zorgverzekering van 2023?

Graag willen we u enigszins op weg helpen met betrekking tot de vergoeding van fysiotherapie door de zorgverzekeraar.

Hoe wordt fysiotherapie in het algemeen vergoed?

De basisverzekering is een verplichting in Nederland en is voor iedereen hetzelfde, ongeacht bij welke verzekeraar je de zorgverzekering hebt. Voor kinderen/jongeren tot 18 jaar wordt fysiotherapie hieruit vergoed voor 18 behandelingen, daarna komt de vergoeding uit de eventuele aanvullende verzekering van de ouders. Verder is voor volwassenen fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering als er sprake is van een klacht die staat op de Chronische Lijst (dus niet alleen als de klacht langdurig bestaat). Let wel, dit geldt niet voor de eerste 20 behandelingen. Zorgverzekeraar Menzis is de uitzondering hierop, die vergoed ook de eerste 20 behandelingen als je een aanvullende verzekering hebt.

De aanvullende verzekering kun je extra afsluiten bij de basisverzekering, hierin kan fysiotherapie voor een X aantal behandelingen worden vergoedt. Let goed op de aanvullende voorwaarden, want deze kunnen flink verschillen per verzekeraar. Maak een duidelijke afweging met betrekking tot het aantal behandelingen. Weet je bijvoorbeeld dat er een operatie aan komt, dan kun je gaan voor een vergoeding voor een aanvullende verzekering met 20 behandelingen of kun je Menzis overwegen. Maar wellicht kun je ook zelf een financiële buffer maken en kun je besluiten het zelf te betalen indien je het nodig hebt. Kijk dus goed naar je eigen situatie en de behoefte die je hebt.

Moet ik voor fysiotherapie mijn eigen risico betalen?

Het eigen risico geldt alléén voor de zorg die uit de basisverzekering wordt vergoed. Over de aanvullende verzekering hoeft u dus geen eigen risico te betalen.

Het eigen risico geldt per kalenderjaar, als u bijvoorbeeld nog fysiotherapie voor dezelfde klacht hebt in 2023, die vanuit de basisverzekering wordt vergoed (dus na breuk, operatie e.d.) let dan op dat dit wel nog een keer van je eigen risico afgaat!

Heeft Mijn Fysioprakijk met iedereen een contract?

Wij hebben met alle verzekeraars een contract, behalve met het label Just van CZ.
Je kan wel bij ons terecht als je hier verzekerd bent, alleen zal je onze factuur eerst zelf moeten betalen. Je kan hem indienen bij de verzekeraar. Kijk van te voren wel even of je vergoeding krijgt van de zorgverzekeraar voor behandelingen bij ons als ongecontracteerde zorgverlener.

In het nieuws zijn regelmatig berichten gekomen over zorgverzekeraars en fysiotherapie. Wat vinden wij belangrijk in de zorgverzekering?

Wij vinden in eerste instantie dat iedereen zijn eigen afwegingen moet maken welke verzekeraars het beste passen bij zijn of haar behoeften en elke keuze daarin is dan ook goed. Wel willen we u graag mee nemen in een aantal zaken die belangrijk zijn voor ons.

Verschillende tarieven per zorgverzekering.
De tarieven die de zorgverzekeraar aan ons vergoedt voor een behandeling fysiotherapie staan al jaren onder druk. Deze zijn de in de periode van het bestaan van onze praktijk (we bestaan bijna 10 jaar) nauwelijks mee gestegen met de inflatie. Helemaal door de enorme inflatie op dit moment komen ook wij daardoor steeds meer onder druk te staan. Bij elke zorgverzekering krijgen we een ander tarief. Dit verschil is in veel gevallen een aantal euro’s per behandeling. Wij willen innoveren en ons verder ontwikkelen als fysiotherapeuten en als praktijk, maar worden hierdoor geremd. Gelijk blijft het ook een vreemde situatie dat er voor dezelfde behandeling en dezelfde tijd het tarief dat wij ontvangen niet gelijk is. We worden dus per half uur anders uitbetaald.

Vrije keuze van zorgverlener
De vrijheid om te kiezen voor de arts, ziekenhuis of fysiotherapeut lijkt steeds meer in het geding te komen. In principe is het bij ons geen probleem want wij hebben, op de verzekeraar Just na, een contract met alle verzekeringen. Wel is het goed om hierop te letten als je bijvoorbeeld verwacht dat je een ziekenhuis moet bezoeken.

Aanvullende eisen die een zorgverzekeraar aan ons als praktijk stelt.
Net als de vergoeding per verzekeraar anders is, hebben ook alle verzekeraars andere aanvullende eisen die ze stellen. Dit is in de afgelopen jaren enorm toegenomen, waardoor met name de administratieve lasten ook zijn gestegen. Het zou makkelijker zijn als er meer uniformiteit is bij alle verzekeraars over de eisen die er gesteld worden aan ons als praktijk.

Welke verzekering zouden wij als praktijk dan aanraden?

Wij vinden dat ONVZ en DSW goede partijen zijn, met een ruime vergoeding voor fysiotherapie, minimale eisen en een eerlijk tarief ten op zichte van andere verzekeraars. Als u gebruik moet maken van fysiotherapie op de Chronische Lijst dan kunnen we Menzis daar ook bij adviseren.

Heeft jullie beroepsgroep verder nog tips of aanvullende informatie?

Hier vind je tips waar je op moet letten als je een nieuwe zorgverzekering gaat afsluiten

Checklist kiezen zorgverzekering | Behandelindex | de Fysiotherapeut